• geve1
 • geve2
 • geve3

Гране индустрије

Производи и услуге General Commercial Northern Greece покривају следеће индустријске гране

1. РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ И МАЗУТА

2. ИНДУСТРИЈА

3. ЕНЕРГИЈА

4. ПРИРОДНИ ГАС

5. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ - НАВОДЊАВАЊЕ - КАНАЛИЗАЦИЈА

6. БРОДАРСТВО

7. ГРАЂЕВИНА

8. ОСТАЛЕ ИНДУСТРИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Сарадници

 • AVK
 • Cim-Valve
 • KSB
 • Union
 • Norinco
 • Raphael
 • Aris-Valves
 • Viking
 • Gestra
 • italvalvole